Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

dizing dizing

dizing dizing

dizing dizing

dizing dizing

Firma Dizing

-a fost înfiin?at? în 1993 de c?tre o familie de români stabili?i în Austria;
-este condus? dup? sistemul „Total Quality Management“, pentru asigurarea calit??ii ?i siguran?ei alimentului;
-are peste 60 de salaria?i, dispune de personal calificat ?i de management cu experien?? atât în România cât ?i în Uniunea European?.


ASIGURAREA CALIT??II . . . la firma Dizing

prin dotarea laboratorului cu aparate ?i echipamente performante, de ultim? genera?ie, asigur?m controlul calit??ii pe întreg fluxul tehnologic, în fiecare faz? a procesului tehnologic, de la recep?ia grâului pân? la livrarea pâinii;

baza de condi?ionare ?i p?strare în condi?ii optime a grâului, cu o capacitate de depozitare de 5.000 de tone, ne asigur? continuitatea activit??ii ?i independen?? fa?? de pia?? ?i în cele mai vitrege situa?ii (criza cantitativ? sau calitativ? a grâului): grâul de calitate este achizi?ionat la recoltare, când se g?se?te din abunden?? ?i este cel mai ieftin, iar depozitarea se face selectiv, în func?ie de parametrii calitativi determina?i în laborator;

moara de grâu este dotat? cu o instala?ie de dozare controlat? a grâului la formarea amestecurilor ?i cu instala?ii de cur??ire performante care asigur? îndep?rtarea total? a impurit??ilor fizice din masa de boabe ?i a impurit??ilor chimice de pe suprafa?a boabelor de grâu: prin optimizarea amestecurilor de grâu, în baza analizelor de laborator, evit?m sau cel pu?in reducem utilizarea amelioratorilor (utilizarea amelioratorilor se face controlat, în baza analizelor de laborator, f?r? a face exces: numai când este necesar, numai cu ce este necesar ?i numai cât este strict necesar);


Produsele de panifica?ie Dizing sunt fabricate:


din f?in? de calitate superioar? ?i pur?: pâinea alb? este fabricat? din f?in? tip 550, iar specialit??ile de panifica?ie sunt fabricate din f?in? tip 000;

cu ap? microbiologic pur?, provenit? din surs? proprie: apa este tratat? ?i filtrat? în instala?ia complex? din dotare;

fluxul tehnologic aplicat de firma Dizing pentru fabricarea produselor de panifica?ie este mecanizat ?i automatizat ?i reprezint? un circuit închis, igienic, f?r? intersect?ri: de la preluarea grâului în bunc?rul de recep?ie pân? la cuptor, materia prim? ?i semifabricatele circul? numai prin instala?ii cu un înalt grad de mecanizare ?i automatizare, în condi?ii de igien? optime.


 

DRUMUL GRĂULUI C?TRE PĂINE

. . . la firma Dizing

Tehnic? modern? ?i tehnologii de vârf, conforme cu prevederile normelor europene, implementate în colaborare cu speciali?ti din Uniunea European?.

image002image004

image006image008

image010image012

image014image014

image014image014